Behandling av psykisk svimmelhet

Anoreksi


kan være en intens frykt for å gå opp i vekt. Mange tror de er overvektig, selv når de er undervektige.

Spiseforstyrrelser


Er en samling av ulike psykiske lidelser og kan F.eks være anoreksi, bulimi, overspising .

Selvskading

Er en fellesbetegnelse på atferd hvor en person bevisst påfører seg selv fysisk eller psykisk smerte.

Angst


Det finnes forskjellige typer angst, men fellestrekk er følelse av frykt eller sterkt ubehag. Angst kan være et tegn på at man har levd med for mye stress og belastninger over lang tid.

Depresjon


Nedstemthet, tristhet, sorg, tiltaksløshet, fortvilelse, redsel eller til og med sinne er blant det du kan kjenne på hvis du er deprimert.