Hva vi gjør

Utredning


Finne årsaken gjennom samtale og undersøkelse av øye-og hodebevegelser , blodtrykk, puls osv.

Veiledning


i mestring, coaching, balansetrening, kosthold og aktivitet.

Behandling


Epley og barbeque manøver;
er ulike metoder til å behandle svimmelhet forårsaket av krystallsyken . Klienten ligger på en benk mens terapeuten legger hodet til klienten i ulike posisjoner. De ulike posisjonene er avhengig av hvilken buegang som skal behandles . Det er 3 bueganger på hvert øre.

Kognitiv og narrativ terapi;
Vi mennesker skaper mening i våre liv og vår tilværelse gjennom tankene og de historiene vi forteller om oss selv og andre . I dette perspektivet kan all terapi sees som en prosess der klienten forteller sin problemfylte historie til terapeuten, og der vi sammen arbeider for nyskriving av historien på en slik måte at problemhistorien ikke lengere dominerer klientens liv.

Konsultasjon/Priser


På Tlf ( gratis )
På kontoret / behandlingsrom
Kr 850,- for første time, deretter
Kr 650,- pr behandlingstime.
Kr 1500,- for ambulerende tjeneste/hjemmekonsultasjon